Tại RTA Alesa, chúng tôi cố gắng đạt được đẳng cấp tốt nhất bằng cách cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng phù hợp để tôn trọng nền văn hoá Zero Harm của chúng tôi.
Cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho ngành công nghiệp nhôm toàn cầu từ calciner đến nồi bao gồm:
Công nghệ chọn lọc
Các thành phần chính và thiết bị
Dịch vụ hiện đại
Cung cấp các công nghệ và dịch vụ cho Rio Tinto Alcan nhằm đảm bảo vị thế cạnh tranh về chi phí của nhóm.
Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật được lựa chọn cho ngành công nghiệp điện, khai thác mỏ, thép, xi măng và phân bón.
Cung cấp giải pháp, hệ thống và dịch vụ tôn trọng nền văn hoá Zero Harm của chúng tôi.

Please wait...

Đăng ký nhận thông tin mới

Bạn muốn được thông báo khi bài báo của chúng tôi được xuất bản? Nhập địa chỉ email và tên của bạn dưới đây để là người đầu tiên biết.